USMLE Strateji Merkezi (USMER) nereye gidiyor?

 

Alıntı : http://www.blog.usmer.org/2012/07/usmle-strateji-merkezi-roportaj-dr-ulas-camsari/

 

Sitemizin kurucularından ve yöneticilerinden Dr Ulaş Çamsarı ile yaptığımız röportajı ilginize sunuyoruz. Sevgi ve Saygıyla – USMER

 

20 Temmuz 2012 Cuma Röportaj | USMLE STRATEJİ MERKEZİ

USMER Kurucusu ve Yöneticisi :  Dr Ulaş Çamsarı

Bize USMER’den ve tarihçesinden kısaca bahsedebilir misiniz?

Dr Ulaş Çamsarı :Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışındaki tıp fakültelerinden mezun olan hekimler için ABD’de tıpta uzmanlık seçeneği esas olarak ABD’deki doktor açığını kapatmak amacıyla uygulanmaya konduğu 1948 yılından beri, dünyadaki değişik milletlerden olan hekimlerin ilgisini çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti‘nde yetişen hekimlerimiz , ABD’de tıpta uzmanlık seçeneğini 1960’lı yıllardan beri  kullanmaktadırlar. Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Tıp Fakülteleri’nden mezun olan sayısız hekimimiz ABD’de uzmanlık yapma yoluna girmiş, bunların bir kısmı sonradan Türkiye’ye geri dönmüş, bir kısmı da ABD’de meslek hayatlarını sürdürme kararını almıştır. Yurt dışına giden hekimlerimiz, eğitim hayatlarına Türkiye’de devam eden hekimlerimize göre çok azınlıktadır, aynı şekilde ABD’ye tıpta uzmanlık amacıyla gitmiş Türk hekimlerimiz de ABD’deki diğer milletlere ait hekimlere oranla çok azınlıktadır. ABD’deki Türk hekimlerinin sayıca azlığı, Türkiye’de yurtdışında ihtisas  ile ilgilenen hekimlerin görece azlığı ile birleştiğinde ,zaman içinde ABD’deki topluluğun Türkiye’deki sağlık topluluğu ile bağlarının yeterince gelişmemesine neden olmuştur.  Bu sebeple Türkiye’deki tıp öğrencileri ve hekimlerimiz daha önce bu yoldan geçmiş olan ABD’deki meslektaşlarına ulaşmakta  tarihsel olarak çok zorlanmışlardır. Bu zorlukların aşılması son 15 yılda büyük bir sıçrama yapmış olan internet olanaklarının gelişimine paralel olarak bir ölçüde mümkün olmuştur. İlk defa Türk girişimci Ahmet Kırtok’un sahibi olduğu Kırtok Forum’da seneler evvel filizlenen “Türk USMLEciler”, devamında kurulan UsmleTürk oluşumunda yer almış ve nihayetinde 2010 yılında çok daha büyük bir proje ve yapılanma ile kurulan Usmle Strateji Merkezi’inde çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Bu oluşumun en başından beri her safhasında aktif katkı yapan bir kişi olarak, yıllar içerisinde giderek büyüyen bir dayanışma kültürünün oluşmaya başladığını gördüğümü büyük bir gururla söyleyebilirim.

USMER’in amacı nedir?

Dr Ulaş Çamsarı : USMER’de çok önemli misyonlarımız var. Öncelikle açıklamak istediğim USMER , ABD’de tıpta uzmanlık yolunun Türkiye’deki uzmanlık eğitimine bir alternatif olması gerektiğini değil, bu yolun Türkiye’deki tıbbi camiaya “doğru” anlatılmasını misyon edinmiştir. ABD’deki uzmanlık eğitiminin Türkiye’ye olan üstünlükleri ya da farklılıklarını doğru analiz etmek ve mümkün olduğu kadar üstün taraflarını ülkemize örnek göstermek, ve sağladığı farklı olanakları Türk tıp öğrencilerine ve tıbbi topluluğuna ülkemiz faydası doğrultusunda taşımaktır. ABD’deki Türk hekimleri ve uzmanlık öğrencilerinin deneyimlerinin de ülke içine aktarılmasını sağlamak ve bu bağlamda uluslararası bir dayanışmayı da oluşturmak amaçladıklarımız arasındadır.

ABD’de tıpta uzmanlık yolu, Türkiye’deki hekimler için mümkün bir yol mudur?

Dr Ulaş Çamsarı: Elbette. ABD’de sağlık sistemindeki işgücünde çok büyük bir oranda dışa bağımlı durumdadır. ABD kendi kurumlarındaki uzmanlık öğrencisi ve doktor açığını kendi yetiştirdiği hekimlerle kapatamamaktadır. ABD’nin dışardan hekim ithal etmesinin altında yatan temel sebep budur. Dahiliye, Pediyatri gibi bazı branşlarda %30-40 oranlarına varacak düzeyde yabancı doktorlar ya eğitim almakta ya da uzman hekim olarak çalışmaktadırlar. ABD’nin geneli düşünüldüğünde cografi olarak büyük bir kısmında birçok branşta yetişmiş uzman hekimlere ihtiyaç olduğu da unutulmamalıdır. Bütün bunlar düşünüldüğünde Türkiye’den  ABD’ye uzmanlık yapmak için gelmek oldukça mümkündür, ABD’li sağlık kuruluşları da buna oldukça açıktır. Türkiye’den genel olarak ABD’ye tahsil yapmak için gelen hekimlerin oranı toplamdaki yabancı hekimlerin %1’inden daha azını oluşturmaktadır ve bütüne oranla yok denecek kadar azdır. Bunun çok değişik sebepleri vardır, ama bence en önemli sebeplerinden birisi ülkemizde tıbbın geldiği ileri seviye ülke dışına hekim göçünü şimdiye dek çok teşvik etmemiştir. Sağlık sisteminde yakın zamanlarda yapılan bazı değişiklikler bunu nasıl etkileyecek onu bilemiyorum.

USMER’deki birikim ve dayanışma Türkiye’de konuya ilgi duyan tıp camiasının ihtiyacını karşılayabiliyor mu?

Dr Ulaş Çamsarı:  Pek tabii. USMER’de eksper sistemi diye bir sistem oluşturduk. Bu sistemde “eksper üye” diye tarif ettiğimiz üyeler var. Bu üyeleri, ABD’de tıpta uzmanlık yapabilmek için gerekli tüm sınavları tamamlamış ve ECFMG sertifikası almış, buna ek olarak ABD’de herhangi bir sağlık kurumunda en az 6 ay uzmanlık eğitimi görmüş kişiler arasından seçiyoruz. Örneğin ECFMG sertifikası almış bir hekim eksper üye olmak için  başvurduğunda bunu kabul edemiyoruz. Şayet ECFMG sertifikası ABD’de bir uzmanlık programına yerleşmek için gerekli ama yeterli değil. Amacımız gerçekten işin mutfağında olan, tüm basamakları tamamlamakla kalmamış aynı zamanda aktif olarak sistemin içine girmiş hekim arkadaşlarımızın “eksper” konumunda geriye dönük mümkün olduğu kadar doğru bilgi akışı sağlamasıdır. İnternette USMLE konularından yayın yapan sayısız ingilizce kaynak vardır, ve buralardaki bilgilerin büyük bir kısmı kulaktan dolma ve gerçekle ilgisi olmayan söylentilerden ibarettir, kişilerin gerçekten bu kadar detayları olan bir yolda ciddi bir pusulaya ve güvenebilecekleri insanların kılavuzluğuna dayanması gerektiğini düşünüyoruz. USMER’de kurduğumuz her türlü sistem eksper sistemine dayanmaktadır.

Konuyu bilenlerin deneyimlerini aktarması çok önemli, topluluk üyeleri de deneyimlerini paylaşıyorlar mı?

Dr Ulaş Çamsarı: Üyelerin deneyimlerini paylaşmaları için bir “deneyim bankası” oluşturduk. Bu banka da kişiler USMLE ve ABD’de tıpta uzmanlık yolunda yaşadıklarını kaleme alıyorlar ve bu paylaşımlar sırasında USMER Yönetimi bu katkıları puanlandırıyor ve belli bir katkıya ulaşanlar diğerlerinin paylaştıkları deneyimlere ulaşabiliyor.

Bize kısaca USMER Ansiklopedi Projesi’nden bahsedebilir misiniz?

Dr Ulaş Çamsarı : USMER Ansiklopedi Projesi bugüne kadar USMER’de başlattığımız en büyük projelerden birisi. Bu projeyi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinden Dr.Kerim Karaoğlu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri’nden Didem Uzunaslan liderliğinde bir ekip yürütüyor. Projenin amacı, ABD’de tıpta uzmanlık, ECFMG ve USMLE yolundaki tüm terimlerin ve kavramların bir ansiklopedik ciddiyetle referans kaynaklardan Türkçe’ye çevrilmesidir. Bu proje yıllar sürecek bir projedir ve yavaş ama sağlam yol alınıyor. USMER’deki ekibin tamamen gönüllü olması gerçekten topluluk içinde yavaş yavaş bir kültürün oluşmaya başladığının en büyük göstergesidir.

 USMER’de kurslar veriliyor, bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Dr Ulaş Çamsarı: USMER’de ABD’de tıpta uzmanlık yolunu ve bu yolun değişik yönlerini anlatan değişik kurslar veriyoruz. Bu kurslardan en çok bilineni ve en uzun süredir düzenli yaptığımız, KapKon adı verilen ( Kapsamlı Konferans ) kursumuz. Kurs yaklaşık 5 saat sürüyor, internet üzerinde sanal bir sınıf yaratıyoruz. Bu sanal sınıfta, katılımcılar konuşmacıyı ve slaytlarını görebiliyor, sorular sorabiliyorlar. Buna benzer başka kurslarımız da var. Bu kursları şimdilik sadece çevrimiçi yapabiliyoruz, USMER’in uluslararası üyelerini bir noktada toplamak şimdilik gerçekten fiziki olarak çok zor. Ancak Haziran ayında Hacettepe TürkMSIC grubu olan  Medisep işbirliği ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp fakültesi öğrencilerine bu kursu ilk defa canlı olarak verdik ve çok başarılı oldu. Devamının gelmesi için gayret edeceğiz.

USMER’in kurucusu olarak amacınız nedir?

Dr Ulaş Çamsarı: USMER’de yıllardır yürüttüğümüz aslen bir gönül işidir. Ücretli olan kurslar vb gibi bazı hizmetlerden tüm amacımız, kendi ayakları üzerinde durabilen, herhangi bir kişiden bağımsız olarak, yeni jenerasyonlarını ve kendi kültürünü yaratan ve bunu da yurtsever bir heyecan ve misyon ile yürüten bir kurum yaratabilmektir.  Bu gibi projeler, uzun solukludur onun bilincindeyiz ve o sabrı göstermeye hazırız. USMER’deki en büyük sıkıntı, içerik sağlayabilecek konumdaki kişilerin azlığı ve bu kısıtlı populasyonun gönüllü olarak katkı yapacak motivasyonu gerek iş yoğunluğundan gerek diğer nedenlerden yapamamasıdır. Bilgi ve deneyim birikiminin bir topluluğun en büyük hazinesi olduğuna inanıyorum ve bu hazineye sahip çıkıldığını görmek benim en büyük hayalim.

 

USMLE STRATEJİ MERKEZİ | Röportaj | 2012

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

1 Trackback