Tags: Rudyard Kipling

…üstelik oğlum, adam oldun demektir…

Annem dedi ki : Alev Turanlı Çamsarı  : Yaşamda her istediği oldu. Çok iyi yetişmiş güzel ruhlu iki oğula anne oldu. Dünyada erdem adına ne varsa öğrenmek için çok yollar yürüdü. Başardı mı?… Bilemeyiz… Ancak kendi ruhu huzuru buldu… Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken hem […]

Daha...