Tags: serotonin syndrome

Nöroleptik Malign Sendrom & Serotonin Sendromu

15 Aralık 2011 tarihinde, University of Maryland Psikiyatri Bölümü’ndeki asistan hekimlere Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi’ndeki önemli 2 kavram olan Nöroleptik Malign Sendrom ve Serotonin Sendromu ile ilgili yapmış olduğum sunumu ilginize sunuyorum ~ Ulaş Çamsarı SUNUM : http://www.blog.ulascamsari.com/arsiv/2012/08/NMS&SS.pdf  

Daha...