Tags: ali saffet gönül

DSM sınıflandırma sistemine ve biyopsikososyal yaklaşıma alternatifler

Antalya’da halen devam etmekte olan 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi‘nde “Psikiyatrik Sınıflandırılmalarda Güncel Biyolojik Veriler Geçerli mi?” başlıklı Sempozyum’a, 1 Kasım 2013 Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri’nden WEBEX ortamını kullanarak uzaktan görüntülü olarak bağlanıp “DSM sınıflandırma sistemine ve biyopsikososyal yaklaşıma alternatifler” başlıklı sunumu yapabilmeme olanak sağlayan Kongre Başkanı Prof.Dr. Mesut Çetin‘e teşekkür ederim. Ayrıca İngilizce hazırladığım oturumu, […]

Daha...