Category: Psikiyatri

Nöroleptik Malign Sendrom & Serotonin Sendromu

15 Aralık 2011 tarihinde, University of Maryland Psikiyatri Bölümü’ndeki asistan hekimlere Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi’ndeki önemli 2 kavram olan Nöroleptik Malign Sendrom ve Serotonin Sendromu ile ilgili yapmış olduğum sunumu ilginize sunuyorum ~ Ulaş Çamsarı SUNUM : http://www.blog.ulascamsari.com/arsiv/2012/08/NMS&SS.pdf  

Daha...

Psikiyatri özgür olabilir mi, seçenekler nelerdir?

  30 yıla yakın bir süredir Johns Hopkins Hastanesi‘nde  asistan eğitiminde uygulanmakta olan “Psikiyatrik Perspektifler” denilen modelin dünyada yaygın bir şekilde kullanılan biyopsikososyal modelden temel farkı şudur : Beyinde organ patolojisi gösterilen problemlere “hastalık” olarak yaklaşmayı, organ patolojisi gösterilemeyen durumlara “davranış sendromları” olarak yaklaşmayı önermektedir.Bu yaklaşım aslında daha ötesinde başka bir farkı da dayatmaktadır : […]

Daha...

Psikiyatri, Nörolojiden nasıl ayrılır?

  Psikiyatri, tıbbın en çok tartışılan branşıdır. Bunun en önemli sebebi uğraştığı organ olan beynin sırlarının tüm diğer organlardan daha fazla olmasıdır. Modern tıp insan bedenindeki tüm major organlara tek bir dahiliyeci ve tek bir cerrah koltuğu ayırmışken, beyin denen organa iki dahiliyeci bir cerrah koltuğu ayırmıştır. Bunun nedeni beyin denilen organın işlevleri (davranış) organın kendisini inceleyerek […]

Daha...

Psikiyatri’de Müzik Terapisi

Psikiyatri ve Davranış Bilimleri’nin ilgilendiği problemler içinde Müzik Terapisi’nin yeri ve önemini incelemiş olduğum şu sunumu ilginize sunmak istiyorum. Sunum 2009 yılında Cleveland Clinic Psikiyatri Bölümünde tarafımdan gerçekleşmiştir. Sunumda Müzik Terapisi’nin geçmişi, dünyada hemen hemen ilk kez uygulanmış olduğu Edirne’deki Beyazıt Külliyesi’nden de bahsederek, destekleyen bilimsel yayınları ve ileri sürülen nörofizyolojik mekanizmalarla beraber inceleniyor. Sunum […]

Daha...

ABD’de Tıbbi Esrar reçetelenmesi (Medical Marijuana & US Laws)

ABD’de belli durumlarda doktorlara tıbbi olarak endikasyonlar dahilinde “esrar” (Marijuana / Cannabis)  reçeteleme imkanı veren bazı eyalet yasalarını etraflıca incelediğim 2010 yılına ait sunumu aşağıda ilginize sunuyorum. Federal (tüm eyaletleri kapsayan) Yasaların Esrarın üretimini ve kullanımı yasadışı olarak ilan etmesine rağmen bir çok eyalet bir yasal yan yol bularak esrar satışını ve kullanımını desteklemektedir. Bu […]

Daha...